برنامه ی درسی و عصرانه

در کلاس :
بچّه ها عصرانه ( تکالیف ) را در دفترچه ی یادداشت خود ، می نویسند .
عصرانه ( تکالیف ) ، به صورت خلاصه یادداشت می شود .
توضیحات تکمیلی (برای تمام موارد) داده می شود .
بچّه ها فرصت کافی برای یادداشت در دفترچه ی خود را دارند .
عصرانه ( تکالیف ) ؛ در ابتدای زنگ آخر گفته می شود .
من همراه بچّه ها عصرانه ( تکالیف ) را در دفترچه ی مخصوصِ کلاس ، یادداشت می کنم .
در مواقع ضروری عصرانه ی دانش آموزان در این صفحه ثبت و یادآوری می شود. 

برنامه درسی هفته

      با توجه به تغییرات ساعات درسی و زنگ های تفریح ( ابلاغیه 97/8/7 دفتر دبستان) 
      برنامه ی جدید کلاس به شرح زیر اعلام می شود : 

   

 

 

 

  

 

منتشر شده در 07 آبان 1397