برنامه ی عصرانه

در کلاس :
بچّه ها عصرانه ( تکالیف ) را در دفترچه ی یادداشت خود ، می نویسند .
عصرانه ( تکالیف ) ، به صورت خلاصه یادداشت می شود .
توضیحات تکمیلی (برای تمام موارد) داده می شود .
بچّه ها فرصت کافی برای یادداشت در دفترچه ی خود را دارند .
عصرانه ( تکالیف ) ؛ در ابتدای زنگ آخر گفته می شود .
من همراه بچّه ها عصرانه ( تکالیف ) را در دفترچه ی مخصوصِ کلاس ، یادداشت می کنم .
در مواقع ضروری عصرانه ی دانش آموزان در این صفحه ثبت و یادآوری می شود. 

برنامه ی جدید هفته

شماره  ( 4 )  ــ اجرا از  14 آبان 1398

منتشر شده در 21 مهر 1398

عصرانه (تکالیف) دوشنبه 8 مهر

بچّه های عزیز به علّت آلودگی هوا و تعطیلی فردا دوشنبه 7 مهر، برنامه ی کار در منزل را براتون اعلام  می کنم.

نوشتنی ها :
5 کلمه از درس اول فارسی (1)  "تماشاخانه " انتخاب کنید و با هر کلمه یک جمله در دفتر مشق با خط زیبا بنویسید.


جدول زیر را در دفتر مشق خود وارد کنید و جاهای خالی را با حروف مناسب پر کنید.
شما در این نمونه با تفاوت (گذار و گزار) در کلمات مختلف آشنا می شوید.
               


به سه سؤال زیر در دفتر مشق خود پاسخ دهید؟
برای یافتن پاسخ این سؤالات، داستان ( توقّع بیجا ) در قسمت " بیشتر بدانیم " صفحه ی نخست سایت، را بخوانید.
1 ـ وقتی مرتضی متوجّه شد که سرسفره آب نیست چه کرد؟ به نظر شما کار مرتضی صحیح است؟
2 ـ آیا این درست است که از دیگران انتظار داشته باشیم کارهای شخصی ما را انجام دهند؟ چرا؟
3 ـ نمونه ای از کارهای شخصیتان را که خودتان انجام می دهید، برایم بنویسید.


ریاضیات : سؤالات زیر را در دفتر ریاضی بنویسید و پاسخ دهید:
1 ـ عدد ( دویست و هفتاد میلیون و هفده هزار ) را با رقم بنویسید ؟
2 ـ مجموع دو عدد ( سه میلیون و نهصد و شصت ) و ( هشتصد و پنجاه میلیون و دوازده هزار ) را به دست آورید .
3 ـ  طول مستطيلی را سه برابر و عرض آن را دو برابر می كنيم. مساحت مستطيل چه تغييری می كند؟
     1) 2 برابر می شود             2) 5 برابر می شود          3) 3 برابر می شود             4) 6 برابر می شود


خواندنی ها :
ـ مطالعه ی آزاد کتاب، هر شب
ـ مطالعه ی درس اول هدیه ها که در کلاس کار شد و یاد گرفتن آن

منتشر شده در 07 مهر 1398

عصرانه (تکالیف) یکشنبه 7 مهر

بچّه های عزیز به علّت آلودگی هوا و تعطیلی فردا یکشنبه 6 مهر، برنامه ی کار در منزل را براتون اعلام  می کنم.
تحویل کارها، روز دوشنبه 8 مهر خواهد بود.


نوشتنی ها :
مشق فارسی ( دفتر مشق ) = واژه های صفحه ی اول فارسی (1) که قبلاً مطالعه کرده اید حالا هر واژه را با یک معنی در دفتر مشق بنویسید.
سؤالات زیر را در دفتر مشق وارد کنید و پاسخ دهید.
1ـ كدام يك از جمله‌های زير نشان‌دهنده‌ي زمان حال است؟
    1) آن مرد از مسجد بيرون می رود.              2) من اين كتاب را خوانده‌ام.
    3) من موجودی كوچك و لاغر اندام بودم.       4) انشاءا... به مكّه خواهم رفت.
2 ـ فعل كدام جمله داشتن حالتی را نشان مي‌دهد ؟
    1) دانيال لب به سخن گشود.                      2) فرزانه شروع به خنديدن كرد.
    3) آرمین از دانشگاه برمی گردد.                   4) فريده ازخواندن كتاب لذت می برد.
3 ـ كدام يك از جمله‌های زير نشان دهنده‌ی زمان حال است ؟
    1) نادر باغچه را بيل زد.                                   2) نامه‌ای به پدرش خواهد نوشت.
    3) راننده‌ای آسوده خيال را در نظر آوريد.            4) نزد پدرحرفه‌ی قنّادی را يادگرفته بود.
4 ـ كدام يك از كلمه‌های زير به تنهايی يك جمله است ؟
    1) ديدن                     2) ديدم                         3) ديدار                        4) ديداری
5 ـ كدام گزينه فعل است؟
    1) خوردن                  2) كردار                       3) آشاميدنی                  4) نیستم


ریاضیات = مسئله های زیر را دردفتر ریاضی واردکرده و پاسخ دهید.
1ـ دانش آموزان کلاس اوّل دبستانی 35 نفرند .
کلاس دوّم 3 دانش آموز بیشتر از کلاس اوّل و کلاس سوّم 4 نفر دانش آموز کمتر از کلاس دوم دارد .
این سه کلاس روی هم چند دانش آموز دارند ؟ 

2 ـ  مجموع پول سه نفر 43720  تومان است .
اوّلی 18250 تومان و دوّمی 105 تومان بیشتر از اوّلی پول دارد.       
حساب کنید سوّمی چند تومان پول دارد ؟

3 ـ کارگری در هر هفته 6  روز و روزی 8 ساعت کار می کند .
اگر مزد او ساعتی 5000 تومان ؛ مزد هفتگی او چند تومان است ؟

4 ـ حسن در هر ساعت 9 صفحه از کتاب داستان خود را مطالعه می کند.
او در چند ساعت 81 صفحه می خواند؟

5 ـ می خواهیم برای  72  نفر دانش آموز بستنی تهیّه کنیم . اگر هر 8 بستنی در یک جعبه باشد.
برای پذیرایی از تمام دانش آموزان به چند جعبه  بستنی نیاز داریم؟

6 ـ  محیط مثلّث متساوی الاضلاعی به  ضلع  4  سانتیمتر با محیط مربّعی برابر است.
اندازه ی طول هر ضلع مربّع چند سانتی متراست  ؟

7 ـ علی 9 دفترچه و 5 مداد را به قیمت  15000  تومان خریـد.
اگر قیمت  هر مداد 300  تومان  باشد  قیمت هر دفترچه چند تومان است؟

8 ـ باغداری 16 کیسه کود شیمیایی خرید. وزن هر کیسه کود 45 کیلوگرم  بود .
اگر قیمت  یک کیسه کود  3420 تومان باشد ، قیمت یک کیلو کود شیمیایی چند ریال است؟


خواندنی ها :
ـ مرور واژه ها ( صفحه ی اول ) و یادگیری معنی آن ها
ـ فارسی 1 = درس تماشاخانه ( درس اول )
ـ مرور درس اول اجتماعی
ـ مطالعه ی آزاد هر شب ( کتاب قصه و ...)

منتشر شده در 06 مهر 1398

برنامه درسی هفته 98/99

برنامه تغییر کرده است ؛ به اطلاع خواهد رسید.

بچّه ها، طبق برنامه ی ارائه شده ی دفتر دبستان ؛ در هفت سال کار روزانه ،
دو زنگ تفریح 15 دقیقه ای و دو زنگ تفریح 10 دقیقه ای خواهند داشت.
غیر از ساعات درسی تعیین شده توسط دفتر ( دروس رنگی ) ؛ بنا به نیاز و بالا بردن کیفیت کار بچّه ها ؛ ساعات درسی من ،
می تواند قابل تغییر باشد.

منتشر شده در 31 شهریور 1398

برنامه پیشنهادی چاشت روزانه

1 ـ نان و پنیر همراه مغز گردو یا خرما

2 ـ تخم مرغ آب پز پوست شده همراه مقداری نان

3 ـ سیب زمینی ( آب پز یا پوره یا سرخ شده در منزل )

4 ـ کیک یا بیسکویت همراه شیر یا آب میوه


    بچّه ها می توانند هر روز از در برنامه ی چاشت خود استفاده کنند.

منتشر شده در 31 شهریور 1398