برنامه ی عصرانه

در کلاس :
بچّه ها عصرانه ( تکالیف ) را در دفترچه ی یادداشت خود ، می نویسند .
عصرانه ( تکالیف ) ، به صورت خلاصه یادداشت می شود .
توضیحات تکمیلی (برای تمام موارد) داده می شود .
بچّه ها فرصت کافی برای یادداشت در دفترچه ی خود را دارند .
عصرانه ( تکالیف ) ؛ در ابتدای زنگ آخر گفته می شود .
من همراه بچّه ها عصرانه ( تکالیف ) را در دفترچه ی مخصوصِ کلاس ، یادداشت می کنم .
در مواقع ضروری عصرانه ی دانش آموزان در این صفحه ثبت و یادآوری می شود. 

عصرانه سه شنبه 12 آذر 98

به نام خدا
اَلحَمدُا... عَلی کُلّ نِعمَه
متن زیر از درس ( رازی و ساختن بیمارستان ) انتخاب شده است، آن را در دفتر مشق خود وارد کنید.

در این متن بعضی از حروف نوشته نشده است ، آن ها را بنویسید.
...................................................................................................................................
قرار بود بیمارستانی در ...ـهری ساخته شود. خلا ...ـه هر کس مکانی را پیشنهاد می کرد.
بزرگان شهر پس از پرس و جو و گفت و گو ، تـ .. ـمیم گرفتند نظر .. ـبیب بزرگ را بپرسند.
او خوشحال شد و گفت : بروید و چند تـ....ـه گوشت تازه بیاورند.
بعضی در دل خندیدند و با خود گفتند : نکند طبیب بزرگ ما ...ـوس خوردن کباب کرده است؟
پس از چند روز طبیب بزرگان شهر را نزد خود فرا ...ـواندو به آن ها گفت : « بگویید گوشت ها را بیاورند».
بعضی از گوشت ها خـ...کیده و فا ...ـد و بد بو شده بودند.
طبیب گفت : « فقـ... یک تکّه گوشت سالم مانده است. پس مـ...ـلوم می شود،
آن نقطه ی شهر که این گوشت در آن جا آویزان بوده است، هوای پاکیزه تری دارد
و بیمارستان هم باید در همان مـ...ـل ساخته شود.
این پرسش ها را در دفتر مشق بنویسید و پاسخ دهید:
1 ـ هم خانواده ی کلمه های زیر را  از متن املای بالا پیدا کنید و بنویسید.
طبابت : .............       سلامت : ............      مقرّر : ...........     علوم : ...........
2 ـ در هر گروه از کلمات زیر ، کدام واژه با بقیه فرق دارد ؟ دور آن خط بکشید.
دشت ـ کوه ـ دریا ـ سرسبز ـ جنگل
خورشید ـ ابر ـ باد ـ آسمان ـ پرنده
ریشه ـ آب ـ برگ ـ گل ـ ساقه
گنجشک ـ پروانه ـ سنجاقک ـ کفش دوزک
3 ـ برای هر یک از کلمات زیر ، یک کلمه ی مخالف ( مُتضاد ) بنویسید .
زیبا :  .............           کوتاه :  ..............           شلوغ :   ..............               خواب :   ...........
4 ـ هر دو کلمه ی مخالف را در یک جمله به کار ببرید :
گرما ، سرما : .................................................................

 سؤالات زیر را در دفتر مشق خود وارد کنید و به کمک کتاب درسی علوم و کتاب کار علوم ، پاسخ دهید .
1- حركات بدن ما بر عهده ........ است كه با اتصال به ........ اين عمل آسان تر انجام می گيرد.
1) استخوان ها ، ماهيچه                            2) دست و پا ، ماهيچه
3) تنه ، ماهيچه ها                                    4) ماهيچه ها ، استخوان ها

2- اگر بدن ما اسكلت استخوانی نداشت  .......
1) دويدن امكان پذير بود.                             2) ايستادن امكان پذیر نبود.
3) تنفس امكان پذير نبود.                            4) گردش خون در رگ ها امكان پذير نبود.

3- كدام مورد از وظايف اسكلت در بدن ما محسوب می شود؟
1) تكيه گاه بدن                                         2) فرم و شكل دهی بدن
3) توانايی گلبول سازی                              4) همه موارد از وظايف اسكلت در بدن به حساب می آيند.

4- قفسه ی سينه بدن ما از مجموعه ی دنده ها و استخوان جناغ تشكيل شده است.
اين بخش از اندام  .........  محافظت نمی كند.
 1)  مری                  2) شش ها                   3) روده بزرگ                   4) قلب

5- كدام جمله در مورد غضروف درست نيست؟
1) حركت استخوان ها را آسان تر می كنند.
2) بافت غضروفی ، سريع قابل ترميم است.
3) ضربات وارده بر استخوان ها جذب و به استخوان های ديگر كمتر منتقل می كنند.
4) اين بافت دارای رگ  های خونی نيست.

6- رباط   ......................... .
1) همان تاندون است.
2) ماهیچه را به استخوان متصل می كند.
3) استخوان را به استخوان متصل می كند.
4) موارد 1و2 درست است.

7- بيشتر وزن آدمی را ...... تشكيل می دهد.
1) ماهيچه                     2) اسكلت                     3) خون                    4) مواد معدنی

8- استخوان ......... به بلندترين استخوان بدن  مشهور است.
1) بازو                            2) ساعد                             3) ران                         4) ساق

9- كدام مفصل به شكل لولايی عمل می كند؟
1) كتف در دست              2) بازو در كتف             3) آرنج در دست                4) جمجمه در سر

10- تحرک در مفصل .............. وجود ندارد.
1) جمجمه                    2) ستون مهره ها                 3) کتف و بازو                   4) مچ دست

11- مفصل ........... تاشونده نيست.
1) ران و ساق                 2)ساعد و بازو               3) بند انگشتان دست                 4) بازو و كتف

12- پزشكان توصيه می كنند براي رشد و استحكام استخوان ها ، ............ بيشتر مصرف كنيد.
1) مواد پروتئينی                2) مواد نشاسته ای                    3) شير               4) مواد قندی

13- كدام گزينه در مورد اسكلت بدن ما ، رفتاری ناسالم محسوب می شود ؟
1) گذراندن ساعات زيادی پای رايانه
2) بلند كردن يا هل دادن اجسام سنگين
3) استفاده از وسايل سنگين در كوله ی مدرسه
4) همه موارد می تواند برای اسكلت بدن ما مضر باشد و رفتاری نامناسب محسوب می شود.


یک مسئله ی ریاضی در مورد ضرب کسر ؛ یک مسئله ی ریاضی در مورد تقسیم کسر ؛
یک مسئله ی ریاضی در مورد جمع کسر و یک مسئله ی ریاضی در مورد تفریق کسر ؛
در دفتر مشق خود طراحی کنید و پاسخ آن را بنویسید.

کتاب بخونید ، به کارهای خونه کمک کنید .
اگر واجب نیست بیرون نروید :)

منتشر شده در 11 آذر 1398

برنامه ی جدید هفته

شماره  ( 4 )  ــ اجرا از  14 آبان 1398

منتشر شده در 21 مهر 1398

عصرانه (تکالیف) دوشنبه 8 مهر

بچّه های عزیز به علّت آلودگی هوا و تعطیلی فردا دوشنبه 7 مهر، برنامه ی کار در منزل را براتون اعلام  می کنم.

نوشتنی ها :
5 کلمه از درس اول فارسی (1)  "تماشاخانه " انتخاب کنید و با هر کلمه یک جمله در دفتر مشق با خط زیبا بنویسید.


جدول زیر را در دفتر مشق خود وارد کنید و جاهای خالی را با حروف مناسب پر کنید.
شما در این نمونه با تفاوت (گذار و گزار) در کلمات مختلف آشنا می شوید.
               


به سه سؤال زیر در دفتر مشق خود پاسخ دهید؟
برای یافتن پاسخ این سؤالات، داستان ( توقّع بیجا ) در قسمت " بیشتر بدانیم " صفحه ی نخست سایت، را بخوانید.
1 ـ وقتی مرتضی متوجّه شد که سرسفره آب نیست چه کرد؟ به نظر شما کار مرتضی صحیح است؟
2 ـ آیا این درست است که از دیگران انتظار داشته باشیم کارهای شخصی ما را انجام دهند؟ چرا؟
3 ـ نمونه ای از کارهای شخصیتان را که خودتان انجام می دهید، برایم بنویسید.


ریاضیات : سؤالات زیر را در دفتر ریاضی بنویسید و پاسخ دهید:
1 ـ عدد ( دویست و هفتاد میلیون و هفده هزار ) را با رقم بنویسید ؟
2 ـ مجموع دو عدد ( سه میلیون و نهصد و شصت ) و ( هشتصد و پنجاه میلیون و دوازده هزار ) را به دست آورید .
3 ـ  طول مستطيلی را سه برابر و عرض آن را دو برابر می كنيم. مساحت مستطيل چه تغييری می كند؟
     1) 2 برابر می شود             2) 5 برابر می شود          3) 3 برابر می شود             4) 6 برابر می شود


خواندنی ها :
ـ مطالعه ی آزاد کتاب، هر شب
ـ مطالعه ی درس اول هدیه ها که در کلاس کار شد و یاد گرفتن آن

منتشر شده در 07 مهر 1398

عصرانه (تکالیف) یکشنبه 7 مهر

بچّه های عزیز به علّت آلودگی هوا و تعطیلی فردا یکشنبه 6 مهر، برنامه ی کار در منزل را براتون اعلام  می کنم.
تحویل کارها، روز دوشنبه 8 مهر خواهد بود.


نوشتنی ها :
مشق فارسی ( دفتر مشق ) = واژه های صفحه ی اول فارسی (1) که قبلاً مطالعه کرده اید حالا هر واژه را با یک معنی در دفتر مشق بنویسید.
سؤالات زیر را در دفتر مشق وارد کنید و پاسخ دهید.
1ـ كدام يك از جمله‌های زير نشان‌دهنده‌ي زمان حال است؟
    1) آن مرد از مسجد بيرون می رود.              2) من اين كتاب را خوانده‌ام.
    3) من موجودی كوچك و لاغر اندام بودم.       4) انشاءا... به مكّه خواهم رفت.
2 ـ فعل كدام جمله داشتن حالتی را نشان مي‌دهد ؟
    1) دانيال لب به سخن گشود.                      2) فرزانه شروع به خنديدن كرد.
    3) آرمین از دانشگاه برمی گردد.                   4) فريده ازخواندن كتاب لذت می برد.
3 ـ كدام يك از جمله‌های زير نشان دهنده‌ی زمان حال است ؟
    1) نادر باغچه را بيل زد.                                   2) نامه‌ای به پدرش خواهد نوشت.
    3) راننده‌ای آسوده خيال را در نظر آوريد.            4) نزد پدرحرفه‌ی قنّادی را يادگرفته بود.
4 ـ كدام يك از كلمه‌های زير به تنهايی يك جمله است ؟
    1) ديدن                     2) ديدم                         3) ديدار                        4) ديداری
5 ـ كدام گزينه فعل است؟
    1) خوردن                  2) كردار                       3) آشاميدنی                  4) نیستم


ریاضیات = مسئله های زیر را دردفتر ریاضی واردکرده و پاسخ دهید.
1ـ دانش آموزان کلاس اوّل دبستانی 35 نفرند .
کلاس دوّم 3 دانش آموز بیشتر از کلاس اوّل و کلاس سوّم 4 نفر دانش آموز کمتر از کلاس دوم دارد .
این سه کلاس روی هم چند دانش آموز دارند ؟ 

2 ـ  مجموع پول سه نفر 43720  تومان است .
اوّلی 18250 تومان و دوّمی 105 تومان بیشتر از اوّلی پول دارد.       
حساب کنید سوّمی چند تومان پول دارد ؟

3 ـ کارگری در هر هفته 6  روز و روزی 8 ساعت کار می کند .
اگر مزد او ساعتی 5000 تومان ؛ مزد هفتگی او چند تومان است ؟

4 ـ حسن در هر ساعت 9 صفحه از کتاب داستان خود را مطالعه می کند.
او در چند ساعت 81 صفحه می خواند؟

5 ـ می خواهیم برای  72  نفر دانش آموز بستنی تهیّه کنیم . اگر هر 8 بستنی در یک جعبه باشد.
برای پذیرایی از تمام دانش آموزان به چند جعبه  بستنی نیاز داریم؟

6 ـ  محیط مثلّث متساوی الاضلاعی به  ضلع  4  سانتیمتر با محیط مربّعی برابر است.
اندازه ی طول هر ضلع مربّع چند سانتی متراست  ؟

7 ـ علی 9 دفترچه و 5 مداد را به قیمت  15000  تومان خریـد.
اگر قیمت  هر مداد 300  تومان  باشد  قیمت هر دفترچه چند تومان است؟

8 ـ باغداری 16 کیسه کود شیمیایی خرید. وزن هر کیسه کود 45 کیلوگرم  بود .
اگر قیمت  یک کیسه کود  3420 تومان باشد ، قیمت یک کیلو کود شیمیایی چند ریال است؟


خواندنی ها :
ـ مرور واژه ها ( صفحه ی اول ) و یادگیری معنی آن ها
ـ فارسی 1 = درس تماشاخانه ( درس اول )
ـ مرور درس اول اجتماعی
ـ مطالعه ی آزاد هر شب ( کتاب قصه و ...)

منتشر شده در 06 مهر 1398

برنامه درسی هفته 98/99

برنامه تغییر کرده است ؛ به اطلاع خواهد رسید.

بچّه ها، طبق برنامه ی ارائه شده ی دفتر دبستان ؛ در هفت سال کار روزانه ،
دو زنگ تفریح 15 دقیقه ای و دو زنگ تفریح 10 دقیقه ای خواهند داشت.
غیر از ساعات درسی تعیین شده توسط دفتر ( دروس رنگی ) ؛ بنا به نیاز و بالا بردن کیفیت کار بچّه ها ؛ ساعات درسی من ،
می تواند قابل تغییر باشد.

منتشر شده در 31 شهریور 1398

برنامه پیشنهادی چاشت روزانه

1 ـ نان و پنیر همراه مغز گردو یا خرما

2 ـ تخم مرغ آب پز پوست شده همراه مقداری نان

3 ـ سیب زمینی ( آب پز یا پوره یا سرخ شده در منزل )

4 ـ کیک یا بیسکویت همراه شیر یا آب میوه


    بچّه ها می توانند هر روز از در برنامه ی چاشت خود استفاده کنند.

منتشر شده در 31 شهریور 1398