برنامه ی عصرانه

در کلاس :
بچّه ها عصرانه ( تکالیف ) را در دفترچه ی یادداشت خود ، می نویسند .
عصرانه ( تکالیف ) ، به صورت خلاصه یادداشت می شود .
توضیحات تکمیلی (برای تمام موارد) داده می شود .
بچّه ها فرصت کافی برای یادداشت در دفترچه ی خود را دارند .
عصرانه ( تکالیف ) ؛ در ابتدای زنگ آخر گفته می شود .
من همراه بچّه ها عصرانه ( تکالیف ) را در دفترچه ی مخصوصِ کلاس ، یادداشت می کنم .
در مواقع ضروری عصرانه ی دانش آموزان در این صفحه ثبت و یادآوری می شود. 

برنامه پیشنهادی چاشت روزانه

     بچّه ها می توانند هر روز از در برنامه ی چاشت خود استفاده کنند.

منتشر شده در 15 آذر 1397

برنامه درسی هفته

برای استفاده از فرصت های علمی جدید ، تغییراتی در برنامه ی هفته ایجاد شده است.
این برنامه از روز یکشنبه 21 بهمن ماه قابل اجرا است.

تاریخ اجرای برنامه های مربوط به ایده های علمی ، مزرعه ی سبزیجات ، کتاب هفته و سایر پروژه ها ،
چند روز قبل ، برای اجرا اعلام خواهد شد.


 

منتشر شده در 07 آبان 1397