بیش‌تر بدانیم

چگونه درس بخوانم ؟

درست درس خواندن ، یک هنر است ؛ هنری که اگر بتوانیم آن را خوب بیاموزیم نتایچ خوبی به دست می آوریم .
برای آموختن این هنر باید چند گام را بردارید :
باید ذهنی آرام داشته باشیم : در زمان درس خواندن باید افکاری را که مانع تمرکز ما می شود از خودما ن دور کنیم . ذهنی که از استرس ها و آشفتگی ها به دور باشد آمادگی اش برای یادگیری مطالب بیش تر است .
با برنامه ، درس بخوانیم : اوّلین قدم برای درس خواندن ، داشتن برنامه ی منظم است ؛ برنامه ای که مناسب با توانایی و شرایط روحی و جسمی ما باشد ، نه فراتر از آن . برنامه ای که فراتر از حدِّ و توانایی ما باشد برنامه ای نیست که بتواند ما را به هدف مان برساند و تنها موجب سردرگمی و آشفتگی می شود .
حفظ نکنیم ، یاد بگیریم : این جمله را بارها از معلّم ها شنیده ایم ، امّا آیا واقعاً درک درستی از آن داریم ؟
مطلب یا درسی را که می خواهیم بخوانیم باید اوّل آن را درک کنیم و بدانیم چه چیزی را می خواهیم یاد بگیریم ، سپس شروع به یادگیری و به خاطر سپردن مطلب کنیم .
اوّلین قدم کتاب درسی است : برای شروع مطالعه ، اوّلین کتابی که باید بخوانیم ، کتاب درسی است . اشتباه خیلی از دانش آموزان و والدین آن ها این است که اوّل به سراغ کتاب های کمک آموزشی و تست می روند و می خواهند مطلب را در قالب حلِّ مسئله یاد بگیرندکه این کار موجب یاد نگرفتن عمیق مطلب و فراموشی آن می شود .
خلاصه نویسی کنیم : پس از آموختن و یادگیری کامل هردرس ، آن را به صورت جملات کوتاه و کلمات کلیدی بنویسیم . بهتر است از دو یا سه رنگ برای این نوشتن استفاده کنیم . این کار چند فایده دارد. مهم ترین آن پایداری مطالب در ذهن است و باعث افزایش اعتماد به نفس در ما می شود .
خود را بیازماییم : پس از درک و خواندن کامل مطلب بهترین روش برای این که بفهمیم تا چه حد درس را یاد گرفتیم ، امتحان گرفتن از خودمان است و مهم ترین فایده ی آن پی بردن به نقاط ضعف و قوّت ما است .
                                                                                                 موفّق باشید !!

منتشر شده در 24 آبان 1396

تشخیص تعداد جملات در یک متن

بچّه ها؛ مطلب زیر مهم است ، چند بار مطالعه کنید و نمونه هایی از آن را در متن دروس کتاب فارسی خود کار کنید.
برای شمردن تعداد جمله های يك متن :
1 ـ تمام فعل های متن را می شماريم .
2 ـ فعل هايی كه به قرينه حذف گرديده اند را می شماريم .
3 ـ نگاه می كنيم ؛ متن دارای شبه جمله ( منادا يا صوت ) می باشد ؟د؟
فعل هایی که به قرینه حذف می شوند :
مثال 1 : توانگری به هنر است نه به مال و بزرگی به عقل است نه به سال .
كه در آن دو فعل « است » حذف شده است .
مثال 2 : گيرم كه تو رفتی . چه فايده ؟
در این جمله ، از روی معنی در می يابيم فعل « دارد » حذف شده است .
مثال 3 : یکی را گفتند : عالِم بی عَمَل به چه ماند ؟ گفت : به زنبور بی عسل .
در این جا ، به ظاهر ، سه فعل وجود دارد ( گفتند ـ ماند ـ گفت )، امّا با کمی دقّت می بینیم جای فعل « ماند » در آخر عبارت خالی است ؛
پس با توجّه به فعل حذف شده ی ( ماند ) ، در این عبارت ؛ چهار جمله ، وجود دارد .
شبه جمله ( منادا يا صوت ) :
منادا معمولاً با حرف ندا می آيد . در فارسی حروف ندا زياد هستند که معروف ترين آن ها عبارتند از : « ای ، يا ، ايا ، .... »
گاهی حرف ندا را در عبارت حذف می كنند ولی لحن كلام به گونه ای است كه می شود منادا بودن آن را تشخيص داد .
مانند : بچّه ها ، برای رفتن به گردش علمی آماده باشید .
در این جمله حرف ندا از ابتدای جمله حذف گرديده ولی می توان دريافت كه « بچّه ها » چون مورد خطاب قرار گرفته اند ؛ منادا می باشد .
صوت ها معمولاً كلماتی هستند كه قسمت هایی از جمله می باشند و با آمدن آن ، بقيه ی جمله حذف شده است . بنابراین بايد همان كلمه ی صوت را به عنوان يك جمله حساب كنيم .
مانند : آفرين ! در اصل ( آفرين بر تو باشد . ) بوده است كه از اين جمله تنها كلمه ی اوّل مانده و بقيه حذف شده است .
اصوات برای برخی از كارها به كار می روند :
برای تاسف و درد مانند :  آه ، وای ، فریاد ، درد ، دریغا
برای دستور مانند : خاموش ، ساکت ، یالله ، بسم الله
برای تعجب مانند : عجبا ، شگفتا ، به ، وه
برای آرزو و مانند :  کاشکی ، کاش ، ای کاش
برای دعا مانند : آمین ، الهی ، بار الها
برای تشویق مانند : به به ، آفرین ، مرحبا ،بارک الله
برای تنبیه مانند : مبادا ، هان
برای احترام مانند: چشم ، به چشم ، بله قربان
برای قبول و تصدیق مانند : بله ، آری

منتشر شده در 24 آبان 1396

سعدی شیرازی

شیخ مصلح الدّین سعدی شیرازی درسال های اوّل قرن هفتم هجری قمری (حدود 606 هجری قمری) در شیراز متولّد شد .
خانواده اش از عالِمان دین بودند.
او درجوانی به بغداد رفت و آن جا به تکمیل علوم دینی و ادبی پرداخت.
در سال 655 (هجری قمری) کتاب بوستان را به نظم آورد و در سال بعد گلستان را نوشت.
وی در یکی از سال های 691 تا 694 در گذشت و در شیراز به خاک سپرده شد.


اکنون سال 1439 هجری قمری است.

منتشر شده در 18 مهر 1396

نگهداری آب داخل یک صافی

روی یک صاف کن کوچک مقداری روغن مایع بمالید .   
(چای صاف کن برای این کار مناسب است.) روغن قسمت های تیز و ناصاف سیم های توری را می پوشاند .
حال صافی را تکان دهید تا سوراخ های آن باز شوند در حالی که آن را روی ظرفشویی گرفته اید ، به وسیله ی لیوان یا پارچ با احتیاط داخل آن آب بریزید .

مشاهده خواهید کرد که :
صاف کن پر می شود . آب بر قسمت های باز و سوراخ های توری آن فشار وارد می کند ولی نمی تواند از میان آن ها بگذرد . حالا انگشت خود را به ته صاف کن بچسبانید و بردارید ؛ آب از داخل توری خواهد ریخت  .
توضیح :
کشش سطحی آب یا همان کش سان نامرئی ، راه عبور آب از میان سوراخ ها  را می بندد . وقتی انگشت شما با ته توری تماس می یابد ، انگشت شما سطح کش سان آب را پاره می کند و آب از توری می ریزد .

منتشر شده در 29 مرداد 1396

راه كارهای حل مسائل رياضی

بعضی از بچّه ها درحلّ مسئله های ریاضی مشكلاتی دارند.
من برخی از راه كارهایی را که به شما درحلّ مسئله ها کمک می کند ، در این جا آورده ام :
1 ـ بچّه ها بايد مسئله را بفهمند. برای اين منظور متن مسئله را دقيق بخوانند و يا با زبان خودشان توضيح دهند كه مسئله چه می گويد و چه می خواهد.
2 ـ چگونگی خواندن مسئله برای حلّ آن بسيار مهم است . كسانی كه نتوانند درست بخوانند ، مسئله را نخواهند فهميد و در نتيجه نخواهند توانست آن را حل كنند .
3 ـ بچّه ها مشخّص كنند معلومات مسئله چيست ؟ مجهول مسئله كدام است ؟ یعنی چه دارند و چه می خواهند و بعد از آن ، راهی را كه می توانند با آن مسئله را حل كنند ؛ حدس بزنند.
4 ـ برای تمركز بيشتر زير اعداد به كار رفته در مسئله را خط بكشند.
5 ـ مسئله را عينی سازی كنند. مثلاً وقتی گفته می شود رضا 4 کتاب دارد و معلّم به او 3  کتاب ديگر داد ، حالا رضا چند کتاب دارد؟ در اين مسئله فرد خودش و معلّمش را در نظر بگيرد و تعداد کتاب هایی را که دارد و کتاب هایی را که گرفته را عینی كند تا بهتر بتواند مسئله را درك كند.
6 ـ در رابطه با راه حلی كه به ذهن آ ن ها می رسد ، مسئله ای بسازند. مثلاً مسئله ای را بسازند كه از راه جمع حل می شود. اين موضوع به آن ها كمك خواهد كرد تا مفاهيم را بهتر درك كنند .
7 ـ به بچّه ها فرصت بدهیم روشی را كه پيشنهاد می كنند برای حل مسئله به كار گيرند .
8 ـ بدانند يك مسئله ممكن است چند راه حل داشته باشد و می توانند از هر کدام استفاده كنند.
9 ـ توجّه داشته باشند که هر علامت سئوال در متن مسئله ، يك جواب می خواهد.
10 ـ تا جايی كه ممكن است برای مسئله ها شكل بکشند و تصور ذهنی خود را روی کاغذ نشان دهند .
11 ـ مسئله های مشكل و سخت را با طرح مسئله ی مشابه و ساده تر قابل درک کنیم .
12 ـ هر پاسخی را كه به دست می آورند ، با يك عبارت فارسی جلوی آن بنويسند آن چه را كه به دست آورده اند ،چیست .
13 ـ توجّه کنیم مسئله ی طرح شده با سطح اطّلاعات و دانش بچّه ها همخوانی داشته باشد .

منتشر شده در 16 مرداد 1396

فکر کردن خیلی خوبه

اصولاً فکر کردن خیلی خوبه ، برای هر چیزی !
این کار سخت نیست .
چون تمرین نکرده ایم ، سخت به نظر می رسد .
کافی است قبل از انجام هر کاری در زندگی درباره ی آن کار کمی بیندیشیم .
فکر کردن اساس یک زندگی خوب است .
 

منتشر شده در 13 خرداد 1396

بطری های آب و شماره ی زیرآن

آیا تا کنون دقّت کرده اید ، عددهایی که ته ظروف پلاستیکی و بطری های آب حک شده اند ، نشانه ی چیست ؟
در زیرتمام بطری‌های آب آشامیدنی و بیشتر ظروف پلاستیکی ، عددی حک شده که نشانه ی نوع و کیفیت پلاستیک آن است .
این عددها بین 1 تا 7  است معمولاً در میان مثلثی قرار دارد . این مثلث ، نشانه ی قابل بازیافت بودن این ظروفِ پلاستیکی است .پلاستیک ها با توجه به نوع آن ها به 7 گروه تقسیم می شوند :
عدد 1 ( PETE یا PET ) :
همان بطری های آب معدنی است که تقریباً بی خطرند امّا به دلیل متخلخل بودن آن ، امکان نفوذ باکتری ها به درون بطری وجود دارد . این نوع پلاستیک رایج‌ترین نوعی است که در دنیا برای بطری آب معدنی استفاده می‌شود و حاوی ترکیب شیمیایی پلی اتیلن ترفتالات است که می‌تواند سبب آزاد شدن گاز تری اکسید آنتیموئین شود . مواجهه شدن طولانی مدّت با این ماده می‌تواند سبب حساسیت راه‌های تنفسی و پوست شود و موجب بروز اختلالات در رشد جنین گردد. پس بهتر است آنها را استفاده مجدد نکنید و به زباله های خشک بسپارید !
عدد 2 ( HDPE یا پلی اتیلن متراکم ) :
پلاستیک بی خطری است و کدر رنگ است . ظروف مایع ظرفشویی و سایر مواد شوینده ، از قبیل این پلاستیک ها هستند . این ظروف حاوی موادِّ شیمیایی مضر نیستند و به طبیعت و محیط‌ زیست آسیبی نمی‌رساند . این نوع ظروف پلاستیکی قابل بازیافت هستند .
عدد 3 ( PVC ) :
معمولاً لوله های پلاستیکی و موادِّ اولیه پلاستیک هایی که روی ظروف غذا می کشند ( سِلفون های نازک ) و بطری های روغن مایع از این نوع هستند .
این گونه پلاستیک ها به هیچ وجه نباید هنگام پخت غذا ، نزدیک حرارت قرار گیرند زیرا گرما باعث آزاد شدن مواد شیمیایی درون PVC شده و به درون مواد غذایی در حال پخت نفوذ می کند که باعث اختلالات هورمونی می شوند .
موادِّ غذایی را با پلاستیک رویش در مایکروویو هرگز نگذارید . 
PVC  ها به راحتی بازیافت نمی شوند .

عدد 4 ( LDPE یا پلی اتیلن با تراکم کم ) :
همان کیسه های نایلونی خرید هستند . این کیسه ها بی خطرند و متاسفانه ، متاسفانه بازیافت آن ها مشکل است .

عدد 5 ( PP یا پلی پروپیلن ) :
ظروف نگهداری غذا و برخی از
ظروف ماست و نی نوشیدنی ، از این نوع هستند . این نوع پلاستیک ها ، بی خطرند و به راحتی بازیافت می شوند .
شماره 6 ( PS یا پلی استیرن ) :
همان ظروف یک بار مصرف هستند . در این ظروف مواد سمی وجود دارد که هنگام گرم شدن آزاد می شوند . تا جایی که امکان دارد ، از این ظروف استفاده نکنید . بیشتر مواقع غیر قابل بازیافتند .
شماره 7 ( other ) :
از کامپیوتر و iPod گرفته ت بسیاری از لوازم ؛ از این نوع پلاستیک هستند . استفاده از این جنس پلاستیک به ویژه برای غذا ، همیشه آخرین گزینه ی شما باشد . معمولاً غیر قابل بازیافت است .
توجّه کرده اید ، بدترین ها ، همان کیسه ی نایلونی خرید و ظروف یک بار مصرف هستند که هم سمی اند و هم بازیافتشان سخت است .
امّا این بدترین ها بدبختانه در شمار بیشترین هایی هستند که مصرف می شود .

منتشر شده در 30 اردیبهشت 1396

توجّه به کوچک ترهای خونه

آیا شما برادر و خواهر کوچک تر از خودتون دارید ؟
چقدر اون ها رو دوست دارید ؟
چقدر به خواهر و برادر کوچک تر از خودتون احترام می گذارید ؟
ما با هم قرار می ذاریم که :
« به همه ی اعضای خانواده احترام بذاریم و اگه اشتباهی هم کردن اونا رو می بخشیم و به دل نمی گیریم و سعی می کنیم مناسب ترین رفتار رو نشان بدیم. خودمون هم اگه اشتباه کردیم از معجزه ی « ببخشید » استفاده می کنیم و سعی می کنیم باز هم مناسبت ترین رفتار را داشته باشیم .    
البتّه رفتارهای خوب در زندگی نیاز به تمرین دارد و بهتر است مرتّب تمرین می کنیم . »
کلمه ی "ببخشید" و تلاش برای جبران اشتباه واقعاً معجزه می کنه !!!

منتشر شده در 24 فروردین 1396

دور بینی و نزدیک بینی

منتشر شده در 08 دی 1395

خیلی کوتاه درباره ی شعر

بیت : کمترین مقدار شعر، یک بیت است .
مصراع : هر بیت شامل دو قسمت است . هریک از این قسمت ها یک مصراع نام دارد .
وزن شعر : آهنگ خاصی که در تمام مصراع های یک شعر یکسان است .
ردیف : کلمات هم معنی و مستقلی که در پایان مصراع ها عیناً تکرار می شود .
قافیه : کلمات هم آهنگ و هم وزن مصراع های شعر را قافیه گویند .
قالب شعر : شکلی که قافیه به شعر می بخشد قالب شعر نام دارد .
( قافیه ها را علامت گذاری کنید ، شکل و قالب شعر را پیدا می کنید . )
در زبان فارسی شعر ها می توانند ، قالب ها ی متفاوتی داشته باشد .

منتشر شده در 18 آبان 1395

خواجه ربیع


نام خواجه ربیع را زیاد شنیده ایم . شاید برخی از ما آشنایی زیادی با ایشان نداشته باشیم .
خواندن چند سطر زیر ما را با خواجه ربیع آشنا خواهد کرد :
ربيع ابن خُثَيم، مشهور به خواجه ربيع، از طايفه بنى اسد و ساكن كوفه ، همچنين از ياران و سرداران حضرت على عليه السّلام بوده است.
وى ضمن دوستی و ارادت به حضرت على عليه السّلام ظاهراً از خويشان معاویه پسرابوسفيان هم بوده است ، در سال هاى پايانى خلافت حضرت على عليه السّلام و دشمنی های شدید معاویه با حضرت علی علیه السّلام ، ربیع به قصد دورى از دشمنی های معاویه ، عراق را به قصد ايران و خراسان ترك كرده است . او در سال هاى پايانى عمر خود ساكن شهر نوغان ( مركز ولايت توس در آن زمان ) بوده است ، و بالاخره در سال 63 هجری قمرى يا به روايتى ضعيف در سال 61 هجری قمری درگذشته است . مزار وی در6 کیلومتری شمال نوغان مشهد در محلّی که به نام خود اوست ، می باشد .

منتشر شده در 25 خرداد 1395

اهرام مصر

ازقدیمی ترین عجایب هفت گانه ی دنیای قدیم ، تنها بنایی که باقی مانده است ، اهرام مصر است .
این بنا زمانی بلندترین ساختمان بود .

در حدود 2580 سال قبل از میلاد مسیح  این هرم بزرگ محلّ دفن فرعون های مصر بوده است که پس از مدّتی دو هرم دیگر در منطقه ی جیزه برای پسر و نوه ی فرعون ساخته شد ، البتّه چند هرم کوچک تر برای ملکه های فراعنه نیز بر پا شد .
در ساختما ن هرم بیش از دو میلیون قطعه سنگ به کار رفته است که هر قطعه 5/ 2 تن یا بیشتر وزن دارد . کارگران قطعه سنگ ها را به کمک غلتک ها ، اهرم ها ، و برخی از ابزارهای ابتدایی از سربالایی ها به بالای هرم می بردند و این قطعه سنگ ها بدون هیچ ملاتی درکنار هم قرار گرفتند .
جالب است بدانید که حتّی یک لبه ی چاقوی تیز شده نمی تواند در بین سنگ ها فرو رود . واقعاً شگفت آور است .

ارتفاع هرم بزرگ 147 متر است . البتّه صدها سال پیش برخی از سنگ های براق اهرام را برای ساخت و ساز در قاهره مصرف کردند . شهر قاهره پایتخت امروزی مصر ، دریک طرف ساحل رودخانه ی نیل و اهرام در طرف دیگر رودخانه قرار دارند .
گروهــی از باستان شناسان عقیده دارند که 100000 کارگر به مدّت 20 سال کار کرده اند تا هرم بزرگ ساخته شده است .

منتشر شده در 29 فروردین 1395

یک فنجان چای

قبل از سال 1280 هجری شمسی کشت چای در ایران رواج نداشت و ایرانیان قدیم به جای چای قهوه می نوشیدند . به همین دلیل چایخانه های امروزی همان نام سنتی خود یعنی قهوه خانه را حفظ کردند .
در سال 1280 (ه.ش) مطابق 1901 میلادی به علت علاقه دولت وقت ایران به کشت چای در کشور ، به شاهزاده حاج محمد میرزا کاشف السلطنه چایکار که در آن زمان ژنرال کنسول ایران در هند بود ماموریت داده شد تا چگونگی کشت و کار چای و اصول چای سازی را بیاموزد . مرحوم چایکار پس از حدود یک سال و نیم کار و تلاش روی مزارع چای در هند موفق شد اصول و فنون چایکاری را بیاموزد . پس از آن با موافقت دولت وقت هند دو هزار نهال را به ایران آورد بعد از تحقیق و بررسی بهترین محل کشت آن را شهرستان لاهیجان شناخت .

پس از آن مرحوم چایکار با زحمت زیاد قطعه زمینی در اطراف لاهیجان و هم چنین مقداری زمین در اطراف تنکابن یافت و شروع به کشت چای در این دو منطقه کرد .
مرحوم چایکار اوّلین شخصی بود که در ایران به کاشت این گیاه و تهیه چای خشک اقدام کرد .
پس از کشت چای در لاهیجان ؛ کشت این گیاه در سایر شهر های شمالی از قبیل لنگرود ، سیاهکل ، املش ، رودسر ، رامسر و برخی از شهر های دیگر شمال رواج یافت .

منتشر شده در 10 اسفند 1394

اطّلاعات جغرافیایی

كره ی جغرافيا : كره ی جغرافيا مدل كوچك شده ی كره ی زمين است .
نقشه : نقشه تصويری است از پديده های سطح زمين كه به نسبت مورد نياز كوچك شده است .
اطلس : به مجموعه ای از نقشه ها كه در يك كتاب جمع آوری شده باشند اطلس می گويند .
راهنمای نقشه : در كنار هر نقشه فهرستی از علايم و رنگ هايی ديده می شوند كه در آن نقشه به كار رفته اند ، به اين علايم و رنگ ها راهنمای نقشه می گويند .
مقياس نقشه : ميزان كوچك شدن نقشه را نسبت به اندازه ی واقعی آن مقياس نقشه می گويند .
عكس های معمولی : عكس هايی كه از مناظر طبيعی ، شهرها ، خانه ها و فعاليت های انسانی گرفته می شود و با دقّت در آن ها می توان اطّلاعات جالبی به دست آورد .
عكس های هوايی : به عكس هايی كه برای تهيّه ی نقشه های جغرافيايی ازآن ها استفاده می شود .
عكس های ماهواره ای : عكس های ماهواره ای عكس هايی هستند كه ماهواره ها آن ها را تهيه و به زمين مخابره می كنند و اطّلاعات بسيار مفيد و جديد از سطح كره ی زمين يا پراكندگی ابرها از جو زمين در اختيار ما قرار می دهند .
فرهنگ اصطلاحات جغرافيايی (دايره المعارف جغرافيايی) : در جغرافيا اسامی و اصطلاحات زيــادی به كار می رود كه برای آموختن آن هـا ازكتاب های خــاصی استفاده می كنند ، به اين گونه كتـاب ها فرهنگ اصطلاحـات جغرافيايی يا دايره المعارف جغرافيايی می گويند .

منتشر شده در 03 اسفند 1394