سلام بروکلی خوشمزه

فعّالیت علمی این هفته با آقای عابد بود.
خلاصه ، مفید و قابل فهم برای بچه ها ...
متشکرم ایمان !

منتشر شده در 18 آبان 1398 ساعت 17:50