دووزک،کنجکاو و بچّه ها

این دووزک است :

این هم کنجکاو :

و این هم بچه هایی که با عروسک ها ، درباره ی رفتارهای مختلف ، برای دوستان خود نمایش اجرا می کنند.
منتشر شده در 21 آبان 1398 ساعت 17:50