ترسوندن ، هرگز

وقتی کنجکاو ( عروسک کلاس ) مادر بزرگ مهربان را ترساند
و از کار اشتباه خود ، پشیمان شد.

سامان در اجرای طنز خود ، درس بزرگی به بچّه ها داد .

منتشر شده در 28 آبان 1398 ساعت 18:40