بابا اومد :)

فربد ، بابا رو به کلاس خودش دعوت کرده بود.
بابا لطف کردن و با هماهنگی روز دوشنبه اومدن پیش ما !
بابا برای احوالپرسی اومدن و دقایقی رو کنار ما بودن.
بابا برای بچه ها یک طراحی ساده از ماشین رو تمرین کردن.
بچه ها از لحظاتی که کنار بابا داشتن ، لذّت بردن !!
ممنون بابای مهربونِ فربد !!منتشر شده در 21 آذر 1398 ساعت 22:05