بچّه ها ! هیس ...

اگه شب دیر بخوابیم ، فکر نمی کنید تو کلاس این اتّفاق برامون بیفته ؟ !!
اتّفاقی که چند روز پیش برای اِرمیا در کلاس افتاد ...

من و بچه ها سعی کردیم اِرمیا بیدار نشه و کمی بخوابه !
اما شرایط خواب برای او ، اصلاً مناسب نبود !

منتشر شده در 05 دی 1398 ساعت 12:04