هدیه ی دوست داشتنی

اوّلین گروه دریافت کننده ی جایزه ی " بن خرید کتاب "
این گروه پس از سه ماه تلاش توانستند با به دست آوردن 10 کارت عصرانه و استفاده از اعتبار این ده کارت ؛
جایزه ی بن خرید کتاب را دریافت کنند.
مبارکتون باشه پسرا !!

منتشر شده در 11 دی 1398 ساعت 17:52