سرزده

مامان و بابا
سرزده اومدن
منو و بچّه ها غافلگیر شدیم !
اما وقتی مامان و بابا باشن ، غافلگیر شدن عالیه !!!
ما هم که همیشه آماده و سرمون درد میکنه برای دیدار عزیزانمون ...
ممنون به ما سر زدین مامان خوب و آقای دارابیان پدر دوست داشتنی !
لحظات پر برکتی کنارتون داشتیم ...پسر کنار مامان و بابا ، آرامش الهی است.
الهی سالم و تندرست باشید مامان ها و باباها !منتشر شده در 30 دی 1398 ساعت 21:23