در مهمانی بررسی کتاب

جلسه بررسی کتابِ هفته ، بسیار گرم و پر محتوا بود.
این جلسه دو مهمان هم داشت.
پدرهای مهربان، که با حضور سرزده ی خود ، بچّه ها را خوشحال و شگفت زده کردند.
ممنون باباهای خوب ...بچّه ها هر هفته ، مشخّصات یک جلد از کتاب هایی را که خوانده اند، در برگه ی مخصوص آن می نویسند.
ما هفته ای یک زنگ ، درباره ی این کتاب ها صحبت می کنیم.

منتشر شده در 12 بهمن 1398 ساعت 18:33