فرق من با دیگران

هر انسانی دارای دو نوع اخلاق فردی و اجتماعی می باشد .
اخلاق فردی یک انسان باعث می شود که او با دیگران فرق داشته باشد . همه ی انسان ها اخلاق و رفتارشان مثل هم نیست . بعضی ها مهربانند و بعضی ها بد اخلاق ، بعضی ها راستگو و بعضی ها دروغگو .
هر انسانی در زندگی خود و در جامعه وظایف و مسئولیّت هایی دارد . مثلاً پدر من چندین وظیفه و مسئولیّت دارد : وظایف و مسئولیّت پدر بودن ، همسر بودن ، فرزند بودن و در جامعه وظیفه ی معلـّم بودن دارد .
من به عنوان فرزند خانواده ام و یک دانش آموز وظایف و مسئولیّت هایی دارم که شبیه پدرم نیست .
من در خانواده وظایفی دارم که باید حتماً یک فرزند صالح و مؤمن باشم ، به حرف های والدینم و بزرگ ترها گوش کنم ، به آن ها احترام بگذارم ، در کارها کمکشان کنم و برای انجام هرکاری از آن ها اجازه بگیرم .
در مدرسه به عنوان یک دانـــش آموز باید به درس آموزگار خوب گوش بدهم تا یاد بگیرم ، احترام آموزگار عزیزم را نگه دارم ، تکالیف مدرسه ام را به درستی انجام دهم ، با دوستان و همکلاسی هایم مهربان و مودّب باشم .
پس هر فردی باید برای درست زندگی کردن وظایف و مسئولیّت هایش را انجام دهد ،
تا هم خود و هم دیگران خشنود شوند .                           امیر اسماعیل رجبی

منتشر شده در 30 بهمن 1394 ساعت 19:36