دست پر اومدم

این آقا معرّف حضورتون هست ؟

بله ؛ آقای سیّد محمّد امین تبادکانی
دلتنگ شده بودن و لطف کردن اومدن دیدن من .
منو هم از دلتنگی خودشون در آوردن .
البته دست خالی نیومدن ؛ کارهای تابستانی و کلّی کتاب های خوندنی همراهشون بود .
فعّالیت های تابستانی رو هم خیلی خوب پیگیری کرده بودن .
البته فاطمه خانم ، خواهر کوچولوی ناز به اتّفاق مامان محترم ،نیز ، سید محمد رو همراهی کرده بودن .
متشکرم از مامان و فاطمه کوچولو که اومدن !


بچّه ها ، من خیلی خوشحالم که شما عزیزان رو دارم .

منتشر شده در 07 تیر 1395 ساعت 19:10