رضایت مامان

سه شنبه ی هفته ی گذشته، دوستمان آقای امیر محمّد همراه مامان محترمشون برای بررسی فعّالیت های تابستانی، پیش من اومدن.
امیر محمّد، پیشرفت های بسیار خوبی در کارهایش داشته است به طوری که مامان رو خیلی ذوق زده و راضی کرده بود.
رضایت مامان و بابا خیلی خوبه چون اونا همیشه خوبی ها رو برای ما می خوان!
رضایت مامان و بابا، خشنودی خداست!
آفرین آقای لعل بقایی، پسر پر تلاش من! من هم از شما راضی هستم و برایت دعا می کنم.

منتشر شده در 17 تیر 1395 ساعت 22:18