دوست قدیمی، ایمان جاذبی

دیروز عصر رفته بودم کتاب فروشی یه گشتی بزنم و ببینم چه خبره !!
مشغول بررسی کتاب ها بودم که یکی گفت : « سلام آقا ! »
برگشتم دیدم دوست قدیمی کلاس دوست داشتنی آقای ایمان جاذبی ( سال تحصیلی 92 ـ 91 ) است.


ایشان برای خرید کتاب همراه مادر و خواهر کوچک خود آمده بودند.
گپ و گفتی با هم داشتیم و به اتّفاق هم کتاب ها رو زیرو رو کردیم.
ما از دیدار هم خیلی خوشحال شدیم.
و من خوشحال تر که ایمان بعد از چند سال ، هنوز هم با علاقه دنبال کتاب و مطالعه است.
آفرین به ایمان !!!

منتشر شده در 15 مرداد 1395 ساعت 17:45