رفتیم دوچرخه سواری

وقتی قول می دهی ، حتماً باید سر قول خود باشی ...
و من پایان سال تحصیلی گذشته ، قول داده بودم که با دو تا از پسرای گلم ، بریم دوچرخه سواری !
خدا رو شکر ؛ امروز تونستم به قولم برسم .
ساعت شش صبح جمعه ، سه تایی سرحال و شاداب رکاب زدیم و رکاب زدیم ...
به ما خیلی خوش گذشت .

منتشر شده در 02 مهر 1395 ساعت 12:44