استاد عشق

خانم و آقا بودن آسان نیست . سابقه ی تربیت و نجابت باید فراهم باشد . ایمان و اعتقاد از ارکان خانم و آقا بودن است . اگر خانم و آقایی به این مرتبه برسند می دانند که چه کارهایی باید انجام دهند و چه کارهایی نباید انجام دهند . خانم و آقا هیچ گاه دروغ نمی گویند و در نشست و برخاست و خیلی از مسائل اجتماعی آداب لازم را رعایت می کنند ...
این بخشی از صحبت ها و نظرات جناب دکترحسابی است .

  

کتاب استاد عشق ،نگاهی به زندگی و تلاش های پروفسور سیّد محمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران را دارد که به همّت آقای ایرج حسابی فرزند بزرگوار ایشان نگارش شده است .
لذّت مطالعه و درس آموزی این کتاب آن قدر زیاد است که موجب شده تا من چندین بار به آن مراجعه کنم و هر نوبت انرژی زیادی از آن بگیرم . 

منتشر شده در 22 مهر 1395 ساعت 21:14