طرح " مشق فارسی "

هدف از نوشتن مشق فارسی ؛ درک مطالب ، تقویت املا و تمرین درست نوشتن و خوشنویسی است . 
با توجّه به هدف مورد نظر و اشکالات موجود در تکالیف نوشتنی بچّه ها ؛ از امروز به مدّت 20 روز طرح آزمایشی مشق فارسی در کلاس به اجرا گذاشته می شود .
توضیحات کامل طرح در کلاس برای بچّه ها داده شده است .
در این طرح ، متنی از طرف معلّم برای نوشتن اعلام نمی شود بلکه بچّه ها هر شب ، به طور آزاد فقط 5 خط از متون تدریس شده ی فارسی انتخاب می کنند و با بهترین خط خود در دفتر مشق می نویسند . این متون هر روز شماره گذاری می شود ( که امروز اولین شماره ی آن است . )
بعد از بررسی من ، در صورت بد خط نوشتن و یا داشتن اشتباه املایی متن را باید دوباره بنویسند .
اگر دانش آموزان نیاز بیشتری برای تمرین املا داشته باشند خودشان روزهای قبل از برگزاری املا تمرین خواهند کرد . (برنامه های مربوط به تمرین املا در جلسه ی گذشته اولیا به اطّلاع شما رسید . )

منتشر شده در 26 مهر 1395 ساعت 18:21