ماجرای کمبود جا برای کتاب ها

این کتابخانه ی کلاس ماست !

بچّه های کلاس ، به مطالعه ی کتاب علاقه ی زیادی دارند .
ما در کلاس جای زیادی برای انجام برخی از فعّالیت ها و قرار دادن وسایل نداریم .
امّا بچّه ها دوست دارند کتاب هایی را که مطالعه می کنند در دسترس داشته باشند .
حالا کتاب های ما بعد از سه هفته زیاد شده اند و ما دچار کمبود جا هستیم .
با هم فکر کردیم تا یک جای مناسب دیگر در کلاس خود پیدا کنیم .
فکر می کنید کجای کلاس ؟
ببینید ؟!!!


بله پهلوی میز من !!!
وای چه جایی !!
ما باید از سانتیمتر فضای کلاسمان بهرمند شویم .
ما به کمک هم بهترین جا را انتخاب کردیم و بعد از طراحی آن را اجرا نمودیم .


متشکرم بچّه ها !!!

منتشر شده در 28 مهر 1395 ساعت 18:21