زنگ سیب

امسال مثل سال گذشته ، بچّه ها روزهای دوشنبه کنار چاشت روزانه ی خود ، یک عدد سیب ، می آورند و ساعت 10 صبح همه با هم سیب می خوریم .
بعضی از بچّه ها چند تا سیب با خود می آورند تا اگر کسی فراموش کرده بود ، دوست خود را مهمان کنند .
ما فقط 8 دقیقه فرصت داریم تا در کنار هم لحظات شاد سلامتی درست کنیم .

دوشنبه ی این هفته یاسین یک سیب خیلی بزرگ با خودش آورده بود .

یاسین می گفت : من این سیب رو از خونه ی مادر بزرگ آوردم .
یاسین سیب خود را با دوستانش نوش جان کرد .

سبد سیب پدر بزرگ عرفان هم پر از مهربانی بود .
متشکرم از پدر بزرگ و مادر بزرگ دوست داشتنی .منتشر شده در 28 مهر 1395 ساعت 18:39