زنگ علوم

در هفته ی گذشته بچّه ها ، فعّالیت های درس 2 علوم  را ، پیگیری کردند و کلاس لذّت بخشی داشتند.
ابوالفضل تغییراتی که در درست کردن بادبادکش ایجاد کرده بود ، نشان داد.


رضا هم تغییرات شیمیایی مربوط به مخلوط کردن سرکه و جوش شیرین را با آزمایش خود به نمایش گذاشت .


آفرین به پسرهای فعّال کلاس ...

منتشر شده در 01 آبان 1395 ساعت 20:07