نیما دوست جدید من


این دوست جدید من ، نیما است .
نیما کلاس پنجم است .
او از یک مدرسه ی دیگر پیش من می آید .
نیما دوست دارد در درس هایش موفّق تر باشد .
و من هم به او قول دادم که کمکش کنم .
من به نیما کمک می کنم که بتواند از فرصت های خود بیشتر استفاده کند .
من و نیما راه های تنظیم برنامه و ایجاد فرصت های طلایی برای موفّقیت را تمرین می کنیم .
نیما پسر مهربان و با علاقه ای است .
مطئنم نیما موفق می شود .
برای او و همه ی دوستانم آرزوی بهترین ها را از خدای خوب دارم .

منتشر شده در 30 آبان 1395 ساعت 13:46