شکل های عجیب و غریب


درس عدسی ها برای بچّه ها در کنار کار با عدسی ها ، شیرین و بامزّه است .
البته این درس یک مکمل هم داشت . یادآوری انواع آینه ها ...

به نظر می رسد رضا شکل عجیب و غریبی از خود در آینه می بیند !!!

منتشر شده در 30 آبان 1395 ساعت 13:54