دایناسورها

درس دایناسورها ، برای بچّه ها جاذبه ی زیادی دارد .
بحث و گفت و گو در مورد آن ها در کلاس زیاد بود .
عکس ، فیلم و نمونه های کوچکی از آن ها در کلاس ، توجّه بچّه ها را به موضوع جلب کرده بود .
پروژه ی معین در تابستان ، بررسی کوتاهی درباره ی دایناسورها بود که در هفته ی گذشته با ارائه ی مطالب خود جلسه درسی ما را کامل کرد .منتشر شده در 01 آذر 1395 ساعت 16:37