از تولید تا توزیع

این آقای معین ، متخصّص اجرای پروژه های علمی است .
البتّه پشتیبانی های مامان و خواهر دوست داشتنی خودشو فراموش نمی کنه !
این بار اطّلاعات خوبی درباره ی تولید نان ( از گندم مزرعه تا آرد خبازی ) برای ما ارائه کرد .
حرف هایش شنیدنی بود .
بعضی از کارهایی که برای تهیّه ی یک آرد مرغوب انجام میشه رو ما نمی دونستیم .
راستی بچّه ها فکر کردید نانی که سر سفره و میز غذا به راحتی دسترسی به آن داریم ؛ با چه زحمتی به ما می رسه ؟!!!!
من که خیلی شرمنده ی همه ی دست اندرکاران تهیّه ی نان هستم و خیلی از همه شون متشکرم .

منتشر شده در 19 آذر 1395 ساعت 09:48