کیف های سنگین

به نظر شما چرا کیف بعضی از بچّه ها این قدر دفتر و کتاب ، توش هست ؟!!!
خیلی سنگین میشه !!من که راه حل های مختلف این مشکل  رو به بچّه ها پیشنهاد دادم ، ولی به نظر می رسه اونا طبق عادت های سال های قبل هنوز اینجوری دوست دارن !
مثل اینکه اگه کیفشون سنگین نباشه احساس خوبی ندارن و فکر می کنن یه چیزی کم دارن !!
بابا این طور خوب نیست ؛ چه جوری بگم ؟ می فهمید ....

منتشر شده در 19 آذر 1395 ساعت 10:29