کشوی میز

من این عکس رو از کشوی میز سیّد میلاد ( در پایان کلاس ، وقتی تعطیل شدن ) گرفتم !
خیلی مرتبه ! نه ؟
تخته ی کار ـ پاکن تخته ـ لباس انتظاماتش ـ لیوان یادداشت هایی که برای خودش درست کرده ؛
البته به جز یکی دو تا از میزها ؛ بقیه ی کشوها ، همین طوره !!
راستی بچّه ها ، نظم اتاق ها و لوازم کارتون در منزل چطوره ؟ حتماً عالیه ؛ بیستِ بیست !!!
متشکرم بچّه ها !!!!

منتشر شده در 19 آذر 1395 ساعت 10:38