علی باوفا

بارخدایا  بهترین لحظات زندگی مرا
در کنار او قرار دادی
و از نفس های گرم او
به من زندگی آموختی ...
خداوندا
چگونه بر این بی قرار عاشق
سپاس گویم ؟
که من زمینی ام و او آسمانی
معلّم عزیز ، دوستت دارم
و دست نیازم در نمازهای آسمانی ام
به دعا برای تو
همیشگی خواهد بود  ...
شاگرد همیشگی ات علی باوفا


پاسخ:
علی عزیز؛ تو خیلی باوفا هستی
و من خیلی خوشبخت هستم که تو نیز ، کنار من هستی ...

منتشر شده در 26 آذر 1395 ساعت 20:29