جای راحت تر

حسام االدّین ، گاهی از نشستن روی نیمکت خسته می شه و من جای بهتری برای راحتی اون در کلاس ندارم .
امّا حسام در چنین شرایطی اجازه داره هر جا که راحت تره از کلاس استفاده کنه .
بعضی از وقت ها ، بچّه ها با استفاده از کارت عبور ، اجازه دارن برای مدتّ کوتاهی کلاس رو ترک کنن !
حسام تا کنون سه بار از این کارت استفاده کرده !

منتشر شده در 17 دی 1395 ساعت 20:25