حضور کارشناس گرو های آموزشی

بچّه ها یه مسئله می گم و شما اونو از راه های مختلف حل کنید .
این جمله ی آقای کارشناس گروه های آموزشی اداره بود که به کلاس ما اومده بود .
بچّه ها بلافاصله تخته های کارشون رو در آوردن .
در یک لحظه ی کوتاه چندین راهکار ارائه کردن که برای آقای کارشناس جالب بود .
در ادامه ، آقای کارشناس تاًکید داشت ، امسال شما بچّه ها ، اولین گروه ریاضیات جدید هستید و این شانس خوبی برای سال آینده ی شماست!


پایان کار ، همخوانی صلوات زیبایی بود که بچّه ها بدرقه راه ایشون کردن .

منتشر شده در 26 دی 1395 ساعت 21:34