همراه پدر بزرگ ها

پارسا وقتی از مرحوم پدربزرگش برای بچّه ها صحبت می کرد ، خوشحال بود که در کلاس درس کنار پدربزرگ است .

کیان با لوازم اداری و عینک پدربزرگ ، خاطرات شیرینش را ، برای ما مرور کرد .

عرفان از لحظات قشنگ بازی در باغ سیب پدربزرگ و استفاده از کتاب های قدیمی ایشان برای ما گفت !


و ...

منتشر شده در 03 بهمن 1395 ساعت 15:46