علی اکبریان

سلام
من علی اکبریان هستم؛ شاگرد شما در پایه چهارم .
من تحصیلم را در مدرسه ی واله ادامه دادم .
چقدر حیف شد که نتوانستم پیش شما باشم .
سلام دوستانم را به شما معلم گرانقدر می رسانم .
من دلتنگ شما و دوستانم شده ام .


پاسخ :
سلام گل پسر ، علی عزیز
یادش بخیر ، روزهای خوبی داشتیم با شما و دوستان .
خدا رو شکر؛ تعدادی از بچّه ها ، امسال با من هستن و این موجب دل گرمی همه ی ماست .
من هم دلتنگ شما و دلتنگ اخلاق نیکوی شما و دلتنگ تلاش های بی وقفه ی شما هستم .
گاهی پدر رو در اداره می بینم و خیلی خوشحال می شم و احوالپرس شما هستم .
داداش اولی چطوره ؟ هواشو داری ؟! مراقبش باش .
راستی با رتبه های آزمون ها چطوری ؟ خوب پیش می ره ؟ کیلویی چند یادت نره پسر !!!!
ما خیلی چیزها با هم یاد گرفتیم . دوستانت که امسال با من هستن پیشرفت های زیادی داشتن .
ممنونم که به یاد من و دوستانت هستی .
به مامان و بابا سلام برسون .
برایت دعا می کنم که در آرامش و موفقیّت و سلامتی باشی ...

منتشر شده در 29 بهمن 1395 ساعت 16:32