پدربزرگ حسام الدّین

امروز حسام از پدر بزرگ پدری خود برامون گفت .
جلسه ی خوبی بود .
البتّه حسام یادی هم از پدربزرگ مادری خود داشت .
حسام یه چیز جالبی با خود به کلاس آورده بود و اون شجره نامه ی خانوادگی اش بود که برامون خیلی جالب بود .

 

منتشر شده در 08 اسفند 1395 ساعت 17:37