کتاب غیر منتظره

این آقای سیّد محمّد امینِ کلاسمون هر چند وقت یک بار میره کتاب فروشی و چند تا کتاب مشتی تهیّه می کنه !
سیّد اون قدر به من لطف داره که فردای اون روز با کتابهاش میاد کلاس و احساس خوشحالی خود رو با من تقسیم می کنه ! من هم خیلی لذّت می برم .
محمد امین هفته ی گذشته با یک کتاب غیر منتظره اومد پیش من :

محمّد امین گفت : « آقا پدرم پیشنهاد این کتاب رو دادن .
ایشون گفتن چون داری بزرگ می شی و لازم است اطّلاعاتی درباره ی احکام دینی داشته باشی ؛ این کتاب خوبه » .

من هم خیلی خوشحال شدم و به مامان و پسر مامان آفرین گفتم و موضوع رو هم در کلاس برای همه مطرح کردم .
خدا خیر بده به این مامان ها و بابا ها !!

منتشر شده در 14 اسفند 1395 ساعت 20:29