تعمیرگاه کلاس دوست داشتنی

تعجّب نکنید !!!!


برای درس علوم ، به کمک عرفان ، یک تعمیرگاه راه انداختیم .

این آچار ها هم امانت بابا به ایشون است ؛
متشکرم بابا ؛ متشکرم عرفان ...

منتشر شده در 21 اسفند 1395 ساعت 22:24