جایی برای بطری آب

این بچّه های ما چه کارهایی که نمی کنن .
رضا میگه :« آقا ، ما از جای آویز کیف ، برای آویز قمقمه ی آب استفاده می کنیم » .
ببینید :

آفرین به رضا ، چه فکری !
این طوری بطری آبش هم در دسترس است .

منتشر شده در 21 اسفند 1395 ساعت 22:48