روزهای آخر اسفند

آخرهای اسفند ، موقع خداحافظی بچّه ها برای تعطیلات نوروزی ،
اوضاع کتابخانه ی کلاس کمی با روزهای عادی فرق داشت ، ببینید :

بچّه ها برای انتخاب کتاب و مطالعه در تعطیلات کمی به سختی افتادند .

این خیلی خوبه حتی در تعطیلات هم ، مطالعه جزء کارهای روزانه ی ما باشد !!

منتشر شده در 22 فروردین 1396 ساعت 13:02