توجّه به کوچک ترهای خونه

آیا شما برادر و خواهر کوچک تر از خودتون دارید ؟
چقدر اون ها رو دوست دارید ؟
چقدر به خواهر و برادر کوچک تر از خودتون احترام می گذارید ؟
ما با هم قرار می ذاریم که :
« به همه ی اعضای خانواده احترام بذاریم و اگه اشتباهی هم کردن اونا رو می بخشیم و به دل نمی گیریم و سعی می کنیم مناسب ترین رفتار رو نشان بدیم. خودمون هم اگه اشتباه کردیم از معجزه ی « ببخشید » استفاده می کنیم و سعی می کنیم باز هم مناسبت ترین رفتار را داشته باشیم .    
البتّه رفتارهای خوب در زندگی نیاز به تمرین دارد و بهتر است مرتّب تمرین می کنیم . »
کلمه ی "ببخشید" و تلاش برای جبران اشتباه واقعاً معجزه می کنه !!!

منتشر شده در 24 فروردین 1396 ساعت 11:40