نتایج آزمون 5 اندیشمند 95/96

به اطّلاع می رسانم :
بررسی نتایج آزمون مرحله ی پنجم نشان می دهد ؛ رقابت های پایانی بین مدارس کشور کمی سخت و فشرده تر شده است و گروه هایی از دانش آموزان ، خود را به سطوح بالاتر رسانده اند .
بنابراین بچّه های من باید مطالعه و تمرین خود را بیشتر کنند .
من هم انشالله فعالیت های جدیدی برای ماه آخر سال تحصیلی برایشان خواهم داشت که اگر همراه با پیگیری جدّی بچّه ها باشد به نتیجه ی مطلوب تری خواهیم رسید .
دانش آموزانی که در این آزمون بیش از 70 درصد امتیاز کل سؤالات را کسب کرده اند به ترتیب زیر است :
1 ـ عرفان حریمی 91 درصد
2 ـ سید میلاد حسینی 86/5 درصد
3 ـ سید محمد حسینی هنرور 84/8 درصد
4 ـ رضا جعفری 83/3 درصد
5 ـ معین مهرپویان
80/1 درصد
6 ـ
سلمان خدنگی 80 درصد
7 ـ سید محمد امین تبادکانی 79 درصد
8 ـ یاسین نوایی 78/3 درصد
9 ـ حسین فیروز بخت 76 درصد
10 ـ سید سبحان حسینی 74/9 درصد
11 ـ کیان ذوالفقاری 74/8 درصد
12 ـ امیر محمد لعل بقایی 75/6 درصد
13 ـ سید پارسا کاظمی  71/9 درصد
ارزیابی توصیفی اندیشمند از کلاس ( 19 نفر شرکت کننده ) در سه درس اختصاصی :
در مرحله ی پنجم آزمون اندیشمند ، ارزیابی « خیلی خوب » به دو قسمت « عالی » و « خیلی خوب » تقسیم شده است .
یعنی تعدادی از دانش آموزان در سطح بالاتر از خیلی خوب قرار دارند و عالی هستند .
ریاضی : خوب تا عالی = 14 نفر ( 4 نفر عالی و 6 نفر خیلی خوب و 4 نفر خوب )
علوم : خوب تا عالی = 15 نفر ( 5 نفر عالی و 3 نفر خیلی خوب و 7 نفر خوب )
فارسی : خوب تا عالی = 10 نفر (  2 نفر عالی و 4 نفر خیلی خوب و 4 نفر خوب )
این ارزیابی نشان می دهد ، ما در مفاهیم درس فارسی نیاز به تلاش بیشتری داریم .

منتشر شده در 24 فروردین 1396 ساعت 20:20