درس آزاد من

من به کمک دوستان کلاسم تصمیم گرفتم درس آزاد فارسی را بنویسم و درباره ی کلاس خودم نوشتم :
کلاس من یک محیط کوچک است که در آن همه چیز وجود دارد ؛ همه ی آرزوهای من !
ما در کلاس دوست داشتنی  از وقت خودمان خیلی استفاده می کنیم .
ما در این کلاس شادمانیم . درس و مفاهیم آن را به راحتی می فهمیم چون همه چیز اندازه است . دما ، رطوبت ، وقت و ... من و دوستانم به هم کمک می کنیم که تولید وقت کنیم و از فرصت هایمان استفاده کنیم.
اعضای هیئت علمی و انجمن همکاری کلاس در برنامه ها کمک زیادی هستند . من در کلاس دوست داشتنی یاد گرفتم چطوری با معلّم هایم حرف بزنم و چطوری از وقتم در کنار آن ها استفاده کنم.
فعّالیّت های علمی ما طبق برنامه پیگیری می شود و مدیریّت برنامه ریزی جزء درس های اصلی ما است.
من در کلاس دوست داشتنی هیچ وقت عصبانی نشدم و آرامش داشتم.
ما در این کلاس چیزهای زیادی یاد گرفتیم:
مرتّب بودن ، تنظیم برنامه ، با هم بودن ، درست درس خواندن ، شعر و غزل ، آشنایی با انواع کتاب ها  و لذّتِ مطالعه ، آشنایی با دعا و خواندن آن در کلاس ،ارتباط  با امام زمانم ، آشنایی با حل مسائل ریاضی ، پی بردن به اهمّیت زبان انگلیسی و علوم جدید و آشنایی با میهن عزیز مان ایران.
ما با هم دعا می خوانیم ، سرودهای زیبا می خوانیم و یک زندگی زیبا را حس می کنیم.
اگر بخواهم برایتان بنویسم تمام درس آزاد فقط برای همین صرف می شود.
وقتی به این فکر می کنم که در کلاس دوست داشتنی درس می خوانم افتخار می کنم . و ازخدای مهربان تشکر می کنم.

منتشر شده در 24 اردیبهشت 1396 ساعت 19:41