بهترین تجربه های زندگی من

در کلاس آقای واعظی  بودن ، یکی از بهترین تجربه های دوران زندگی من بود . در کنار آقای واعظی و 20 دوست با معرفت !
من خیلی چیزها ی جالب و آموزنده ای یاد گرفتم .
کلّی مطالب درباره ی درس زندگی و اتّفاقات شگفت انگیزی که در کلاسمان افتاد. 
روزی که می خواستیم آقای واعظی را غافلگیر کنیم که در آن روز آقای واعظی حضور نداشتن !
ما روزهای خوش بسیاری که همه ی آنها شگفت انگیز بود ، داشتیم !
آقای واعظی شما ما را درک می کردین . حتی فکرهای عجیبمان را.
واقعاً دلم نمی خواد از این کلاس بروم .


پارسا کاظمی کلاس پنجم (خرداد 1396)

منتشر شده در 13 خرداد 1396 ساعت 22:46