کلاس آرزوها

معلّم عزیزم ، من با شما روزها و ساعت های زیادی را گذراندم .
ما با هم خندیدیم ، با هم ناراحت شدیم ، غصّه خوردیم و شادی کردیم .
من ار بقیه ی بچّه ها بیشتر با شما خاطره دارم ، چون دو سال در کلاس شما بودم .
کاش دوباره تکرار می شد ! کاش ...
کلاس شما فقط کلاس درس نبود ، کلاس ایمان به خدا ، صبر و وفاداری ، همدلی و هم فکری و کلاس اخلاق و کلاس پیشرفت های علمی و کلاس آرزوها !
عشق تو در قلبم و عطر مهربانیت همیشه در وجودم جاری است !
دانش آموز کوچک شما ، کیان ذوالفقاری کلاس پنجم (خرداد 1396 )

منتشر شده در 13 خرداد 1396 ساعت 22:52