فکر کردن خیلی خوبه

اصولاً فکر کردن خیلی خوبه ، برای هر چیزی !
این کار سخت نیست .
چون تمرین نکرده ایم ، سخت به نظر می رسد .
کافی است قبل از انجام هر کاری در زندگی درباره ی آن کار کمی بیندیشیم .
فکر کردن اساس یک زندگی خوب است .
 

منتشر شده در 13 خرداد 1396 ساعت 23:29