معین مهذب رحیم زاده

سلام استاد واعظی عزیز
سلام عزیز من
سلام دوست خوب من
سلام بهترین معلم من
استاد واعظی عزیز، شما نمیدونی چقدر دلم براتون تنگ شده.
نه ماه مهمون کلاستون بودم و قدرش رو ندونستم.
و چقدر نحوه تدریستون دلنشین بود که مثل اون رو هرگز ندیدم.
نمیدونین چقدر دلم برای شما و کلاس دوست داشتنیتون تنگ شده.
من معنای کلاس دوست داشتنی رو وقتی فهمیدم که از این نعمت جدا شدم.
وقتی از کلاستون جدا شدم و دیدم چقدر بیشتر از هم سن و سالانم میفهمم، فهمیدم چه نعمتی رو از دست دادم.
حسرت میخورم که ای کاش بیشتر قدردان شما و زحماتتون می بودم و ای کاش اینقدر اذیتتون نمیکردم.
خیلی دوستتون دارم.
استاد عزیزم اگه امکانش باشه ببینمتون خیلی بیشتر خوشحال میشم.☺
16 خرداد 1396

 

منتشر شده در 16 خرداد 1396 ساعت 15:21