داستان های تصویری

تعطیلات ، بهترین فرصت بیشتری برای مطالعه ی کتاب های خواندنی و مفید است .
بچّه های کلاس من ، اهل مطالعه هستند و این فرصت ها را از دست نمی دهند .

داستان زندگی استیون هاوکینگ
ترجمه : محبوبه عسگری
انتشارات فاطمیمنتشر شده در 07 مرداد 1396 ساعت 21:34