تاریخ ترسناکبچّه ها این کتاب رو دوست کلاسمون سیّد امیر محمّد نبوی ، مطالعه کرده است .
امیر محمد پیشنهاد مطالعه ی این کتاب را به شما می دهد.
متشکرم از این دوست خوب !

منتشر شده در 08 مرداد 1396 ساعت 05:58