پارسا و شستن ظروف

تمرین شماره ی 11 آقای پارسا رو ببینید !!
ایشون در مسافرت شمال هستن و کارهاشون رو خیلی خوب پیگیری می کنن !
آفرین به پارسا و همه ی بچّه های دوست داشتنی ...


البته دوستمون به خاطر این همه ظرف ، خیلی خوشحال به نظر نمی رسن !!
جای من خالی که کمک پارسا می کردم .
و این یک خاطره ی فراموش نشدنی است که امیدوارم همیشه تکرار بشه ...
من که ظرف شستن رو خیلی دوست دارم !
شما فوق العاد ه اید ، پسراااااا
 

منتشر شده در 11 مرداد 1396 ساعت 19:55