علی و شستن ظروف

به نظر می رسه این بچّه های کلاس ، خیلی مَردن !!!
آفرین به همشون !!
ببینید ؛ این هم دوست دیگه ی کلاسمون .
می دونید کیه ؟
بله ، علی آقامونه دیگه .

متشکرم از کمک آقای عمرانی به خانواده .

منتشر شده در 12 مرداد 1396 ساعت 19:40