بنیامین و شستن ظروف

بچّه ها این آقا رو می شناسید ؟


دوستمون بنیامین است .
ظاهراً از ایشون خبری نیست ، ولی حسابی پیگیر کارها و فعّالیت ها هستند !
بنیامین ، مثل همه ی شما مسئولیت های خودشو می دونه و سعی می کنه به خوبی از عهده ی آن ها بربیاد.
او می دونه که علاوه بر مطالعه و درس در کنار مامان و بابا ، کمکشون کنه !
بچّه ها ؛ ما باید مراقب مسئولیت هامون در زندگی باشیم .
آفرین به همه ی ما که فرصت هامون رو از دست نمی دیم .
موفق باشید پسرا ...

منتشر شده در 22 مرداد 1396 ساعت 22:25