بچّه ها آمدند ولی ...

دیروز بچّه ها آمدند ،
امّا خیلی بزرگ شده بودند !!
11 سال گذشته است !!
آمدند و خاطرات زیبا و شیرین دوران کودکی و کنار هم بودن را
دوباره مرور کردیم ...
چه لحظات نابی
الهی عاقبت تون خیر باشه ، عزیزان من ...منتشر شده در 24 مرداد 1396 ساعت 18:11