انجمن همکاری کلاس


من و بچّه ها، همکاری زیادی با هم داریم .
بچّه های سال گذشته ثابت کردند که می توانند خودشان کلاس را اداره کنند .
و این یکی از شگفتی های ما با هم بود .
بچّه ها سعی می کنند مسئولیت های خود را بشناسند و به درستی از عهده ی آن برآیند .
امسال هم ( سال تحصیلی 96/97 ) انجمن همکاری کلاس فعّال است.
انجمن همکاری کلاس :
گروه بهداشت ( دو نفر )
گروه راهنما ی درسی ( سه نفر )
جدول 100 ( یک نفر )
کارت تنظیم برنامه ( یک نفر )
امور کتابخانه ی کلاس ( یک نفر )
توزیع ( یک نفر )
رایانه ( یک نفر )
استقبال از مهمانان ( یک نفر )
امور مالی ( یک نفر )
امور غایبین ( یک نفر )
بررسی تمرین املا ( یک نفر )
ما برای یکدیگر ، ارزش زیادی قایل هستیم .

منتشر شده در 25 مرداد 1396 ساعت 21:26